tisdag 8 juni 2010

Fryshus och ledarskap

Var halvdag på Fryshusets arrangemang i Kalmarsalen kring ungdomspolitiken idag. Heldag imorgon med massa intressanta seminarium! Enormt viktiga frågor om bl.a. ungdomars delaktighet och inflytande. En gren där Mörbylånga Kommun har mycket kvar att lära i!

Resten av dagen ägnades åt KS med budgetdirektiv och organisationsöversyn. Vårt förslag om stärkta statsbidrag utifrån den rödgröna vårmotionen blev nedröstat, föga förvånande men det hade inneburit välbehövliga 5 respektive 4 miljoner mer för 2011 och 2012. Pengar som vi socialdemokrater vill använda för att prioritera Barnomsorg på obekväma tider, Alungården med särskilt boende och Konstgräsplan. Bara att fortsätta jobba stenhårt för ett regeringsskifte både i Sveriges Riksdag och i Mörbylånga Kommun...

När det gäller organisationsöversynen så envisas (m) och (c)fortfarande med att minimera det demokratiska inflytandet genom utskottsmodellen... Förstår att småpartierna är bekymrade. Ett obefintligt inflytande idag kommer efter förändringen vara lika med noll. Allt för att den valtekniska samverkan lett av moderaterna inte klarat ut det politiska ledarskapet i kommunen. Det är dags för något nytt i Mörbylånga Kommun!

Inga kommentarer: