onsdag 16 juni 2010

Statsministern ljuger igen...

Har vid flera tillfällen tidigare bloggat om statsministerns hanterande av statistik och frågat mig om han inte är påläst, okunnig eller om han medvetet ljuger... Att Fredrik Reinfeldt skulle vara dåligt påläst finner jag som otroligt. Att statsministern inte skulle kunna läsa statistiska material tror jag knappast heller. Då återstår det tredje alternativet och det är tyvärr allvarligast av dem alla!

Det senaste exemplet skedde i dagens partiledardebatt i riksdagen och handlar om sanningen om de kommunalt finansierade sysselsatta. Reinfeldt hävdar att det knappast är någon skillnad förutom att sysselsättningen flyttat från offentlig anställning till privat. Statsministern missade tydligen att läsa Konjunkturinstitutet fördjupnings-PM nummer sex 2010 där KI tittar närmare på saken. Tack Johan för tipset!

De kommer fram till följande (sidan åtta, min fetning):
"Sysselsatta i kommunal sektor har minskat de senaste åren. Om vi adderar sysselsatta i de kommunalt finansierade företagen till sysselsatta i kommunal sektor, finner vi att minskningen av antalet kommunalt finansierade sysselsatta blir mindre, se Diagram 3. Även om man inkluderar denna grupp så har det dock skett en tydlig minskning av antalet kommunalt finansierade sysselsatta de senaste åren. Mellan 2007 och 2009 minskade de med omkring 33 000 personer, det vill säga ca 3 procent. Åren dessförinnan skedde det en successiv ökning av de kommunalt finansierade sysselsatta."

Inga kommentarer: