måndag 28 juni 2010

Förändring och framtidstro!

Vid kommunfullmäktige för precis en vecka sedan la vi socialdemokrater förslaget att förstärka den kommunala budgeten med 9 miljoner för åren 2011 och 2012. Finansiering sker genom det förstärkta statsbidrag på 12 miljarder som blir verklighet när vi socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet vinner valet den 19 september!

Idag skriver Mona Sahlin/Thomas Östros på DN Debatt om de förestående satsningarna där ”Skola, vård och omsorg går före skattesänkningar”! Nu är det dags för förändring av den förda politiken, inga mer skattesänkningar för de rikaste, inga fler ökade klyftor, inga fler aktivitetsförbud för unga, inga stupstockar för våra sjuka...

I Shalin/Östros artikel tar de också upp den välkomna satsningen på en heltidsmiljard som ska fördelas till kommuner och landsting för att skapa fler heltidstjänser. Johan skriver på Mitt i steget om de förlorade jobben inom offentlig sektor, hela 33 000 har försvunnit de senaste åren enligt Konjunkturinstitutet! Något som även Krassman påpekar In Your Face under rubriken Vägval Välfärd!

Heltid en rättighet, deltid en möjlighet är något som vi Socialdemokrater på södra Öland har för avsikt att driva under nästa mandatperiod om vi får invånarnas förtroende den 19 september. Genom ett aktivare samarbete med våra fackliga organisationer kan vi göra Mörbylånga till en attraktivare arbetsgivare. Nöjda medarbetare är en investering och genererar både kvalitet och effektivitet till organsiationen! Det handlar om ledarskap, ett nytt politiskt ledarskap för förändring och framtidstro på södra Öland!

Förövrigt glädjs jag åt Kalmar FF och deras avancemang i Svenska Cupen efter gårdagens vinst mot IFK Göteborg...

Inga kommentarer: