tisdag 1 juni 2010

Kultur skapar attraktivitet

Vid kvällens arrangemang "Vem har råd att säga nej till Kulturen" på Ölands Folkhögskola gav Hanna från Kultur och Näringsliv ett par intressanta lästips. Det var bl.a. Lars Lindkvists gedigna "Kulturens kraft för regional utveckling" och Svensk Scenkonsts rapport om "Kulturens värden och effekter". Den senare kastade jag mig över på hemsidan och hittade bl.a. följande talande stycke om hur Kulturen skapar attraktivitet...

Konsumtion av kultur bidrar till:
• inflyttning av framför allt högutbildade personer
• att öka antalet besökare i en stad eller region
Vilket innebär att kultur:
• är drivande för den ekonomiska utvecklingen
• fått en större betydelse i samhällsplaneringen
Under senare tid har forskning uppmärksammat att olika mjuka faktorer, så kallade personklimatfaktorer, fått en ökad betydelse för städers och regioners utveckling. Till dessa har tidigare räknats faktorer som ett behagligt väderklimat, ren luft och bra offentlig service, till exempel ett välfungerande utbildningssystem. Idag har forskare utvidgat begreppet till att också innehålla livsstilsfaktorer som människor värderar högt i en god livsmiljö, däribland ett rikt utbud av konsumtion och kultur.


Tror att det är av yttersta vikt att ta tillvara dessa forskningsrön för att lyckas med utvecklingen i vår kommun. Menar vi allvar med att vara en attraktiv kommun där befolkningstillväxten är central krävs det att vi förstår kulturens värde och potential för hela Öland!

Inga kommentarer: