torsdag 17 juni 2010

Professor Balthazar...

Ikväll har jag känt mig som Professor Balthazar innan droppen faller ner när jag formulerar tankar kring de skolmotioner som ska behandlas av kommunfullmäktige på måndag. Jag själv och Anders Hedlund motionerade om självklarheten av ett kommunalt högstadium i Färjestaden redan den 15 november förra året. Även moderaterna genom Johan Gustafsson, Henrik Yngvesson och Sven Stensson lämnade in en motion om projektering av en 6-9-skola ungefär samtidigt.

I grunden är vi två partier överens om vikten av ett kommunalt alternativ för de äldre eleverna i Färjestaden, tyvärr går motionernas att-satser, enligt utsago, inte att jämka ihop rent juridiskt. Nu sitter jag därför, likt professor Balthazar, och väntar på att droppen ska trilla ner för att hitta en kreativ lösning för att våra motioner ska leda dit vi vill, till en ny kommunal skola i Färjestaden för eleverna i årskurs 6-9!

Inga kommentarer: