torsdag 3 juni 2010

Etikettera rätt…

I dagens ledare i Östra Småland drar politiske chefredaktören Peter Akinder långtgående växlar från en intervju där han själv inte ens var närvarande. Inte heller bemödar sig Akinder kolla upp med källan huruvida de åsikter han målar på undertecknad överhuvudtaget stämmer. Dessvärre gör det inte heller det denna gång. Akinder drar felaktiga slutsatser från citat tagna ur sitt sammanhang.

Det uppvaknande som jag tycker Socialdemokratin har fått gäller vikten av en attraktiv politik för små och medelstora företag samt för nyföretagande. Här tog Jobbkongressen stora steg i rätt riktning. Den rapport som presenterades på Ölands Plantskola, där Thomas Kronståhl lett arbetet, visar på samma riktning. Det handlar om värdet av ett fungerande trygghetssystem för företagare. Om funktionell och anpassad lagstiftning för olika bolagsformer. Inte minst om bättre, enklare och tryggare finansiering i uppstartsskedet. Det ger en uppvaknad socialdemokratisk företagarpolitik.

När Akinder i sin ledare börjar mästra mig med att LAS är dispositiv blir det lite löjligt i mina ögon. Under många år var jag fackligt förtroendevald inom Kommunal och LO, arrangerade mängder av fackliga ungdomsskolor och ansvarade särskild för just utbildningsdelarna av LAS. Under intervjun, där Akinder inte var närvarande, påpekades även dispositiviteten i LAS. Rapporten lyfter fram problematiken i regelverket i och med dess dispositiva karaktär. Enligt rapporten blir det ett problem när stora företag tillåts förhandla fram omfattande undantag från turordningsreglerna medan små företag allt som oftast strikt har att följa lagen ordagrant, trots dispositiviteten.

Mina personliga åsikter om LAS överensstämmer med de beslut som kongressen fattade i höstas. Det jag ser, efter att ha läst hela rapporten ”Små företags problem och möjligheter”, är att den dispositiva LAS helt enkelt måste hanteras mer rättvist av arbetsmarknadens parter!

Inga kommentarer: