måndag 30 maj 2011

Ett soligt samhälle

Håkan Juholt myntade begreppet "med vår politik håller vi som står i solsken ett paraply över de som står i ösregn" när han tillträdde som partiledare för Socialdemokraterna i våras. Idag befinner jag mig hemma på Öland, närmare bestämt i Borgholm och Strand för landstingsmöte. Som vanligt bjuder Öland på ett härligt soligt väder för fullmäktigeledamöterna. Det tillsammans med Bo Rothsteins debattinlägg i dagens Aftonbladet fick mig att börja fundera över hur vi skapar ett soligt samhälle för alla.

För mig är det tudelade samhället med regn och solsken inte något som är eftersträvansvärt för den socialdemokratiska politiken. I Rothsteins artikel belyser han genom forskning vilken typ av samhälle som är mest framgångsrikt. Han visar tydligt fördelarna i den nordiska (socialdemokratiska) välfärdsmodellen kontra den nyliberala idén. Den nyliberala politiken måste välja mellan effektivitet och social rättvisa medan den socialdemokratiska på ett effektivt sätt kan kombinera tillväxt och jämlikhet för det bästa samhällsbygget.

Nu ska socialdemokratin vässa politiken genom en programkommission under Håkan Juholts ledning. Med utgångspunkt i såväl forskning som folkbildning måste programkommissionens arbete snarast komma igång för idéutveckling och nystart där den socialdemokratiska politiken för framtiden läggs fast. Jag tror att det är ytterst viktigt att vi tar utgångspunkt i ett mål som är ett soligt samhälle där alla får möjlighet att uteveckla sina inneboende talanger. En utveckling av den socialdemokratiska välfärdsmodellen i kombination med den frihetliga socialdemokratin kan både bli bäst på allt och vinna val!

Andra som bloggat om programkommissionen: Peter Högberg, Martin Moberg, Sebastian Stenholm

Inga kommentarer: