lördag 26 mars 2011

”Yes We Can”

Fick förmånen att idag se och höra ett lysande, tydligt, ideologiskt och roligt linjetal av vår nyvalde partiordförande Håkan Juholt. Fantastiskt kul att få vara på plats och ta del av det och se den trygghet och engagemang som Håkan utstrålar. Linjetalet var verkligen startskottet på den nystart som behövs för en modern socialdemokrati. Eller som Håkan gärna betonar det Social Demokrati... Med humor och engagemang tar nu Juholt tag i staffetpinnen och påpekar mycket riktigt att nu börjar en resa där målet är framtidens samhällsbygge. Ett samhällsbygge där såväl medlemmar inom partiet som medborgare måste involveras, en helt riktigt analys i mitt sätt att se det...

När jag gick ut ur kongresssalen efter det timslånga talet kände jag en varm härlig känsla i kroppen, en känsla av lycka. Känslan av en rörelse i uppgång är tydlig på Waterfront Congress. Jag gillade särskilt att Håkan började sitt tal i kulturen. Vikten av att sätta kulturen i fokus kan inte nog understrykas. För att använda Håkans egna ord.

Kulturen tar oss i handen och leder oss inåt så att vi bättre förstår vilka vi är. Men handen leder oss också utåt så att vi känner igen oss i andra.

Talet innehöll många av de områden jag hade hoppats på, framförallt signalerade det nystart. Imorgon ser jag fram emot den nyvalde partisekreterarens tal. Där hoppas jag verkligen på mer kring hur vi ska klara av moderniseringen av vår folkrörelse. Med det blir ledardou Juholt & Jämtins avstamp för en modern socialdemokrati komplett. Yes We Can var budskapet från Juholt och det är precis det det handlar om. Nu samlar vi socialdemokratin för framtidens samhällsbygge. Ett samhällsbygge med grundstenarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Ett samhällsbygge där medborgarna är arkitekterna och ingenjörerna.

Inga kommentarer: