fredag 11 mars 2011

Ledarduo Juholt & Jämtin...

Så valde då valberedningen att sätta ner foten igår. En enhällig valberedning föreslår Håkan Juholt och Carin Jämtin som ledarduo för socialdemokratin. Även om jag själv gärna sett Damberg som partiordförande så måste jag säga att de reaktioner som valberedningens förslag har gett har varit överväldigande positiva. Det är precis den här vitamininjektionen som partiet och dess medlemmar behöver. Har påpekat det förr, det är inte vår partiordförande som bär fram socialdemokratin utan varje enskild partimedlem. Ansvaret vilar hos var och en av oss medan det på partiledningen vilar ansvaret att skapa möjligheterna för var och en att ta det ansvaret.

Ok, med Håkan som partiordförande får socialdemokratin en skicklig agitator med stor humor som frontfigur. Håkan går hem hos "vanligt folk" och har en bred förankring inom arbetarrörelsen. Håkan kan få många av de som inte känt sig hemma i socialdemorkatin att känna sig välkomna hem igen, bara genom sitt sätt att vara. Med Håkan som frontfigur och ett väl fungerande lag runt honom med Carin Jämtin som lagledare ges nu möjligheter att fokusera på det väsentliga. Att skapa en modern socialdemokratisk folkrörelse.

När extrakongressen är över förväntar jag mig att den har gett ledarduo Juholt och Jämtin ett tydligt uppdrag för att modernisera vårt parti, såväl organisatioriskt som politiskt. Vi måste fortsätta eftervalsdebatten med en intellektuell diskussion och analys om politikens förutsättningar att skapa ett jämlikare samhälle där alla individer har en chans att ta tillvara sina förutsättningar. Analysen måste ge svar på hur vi utvecklar samhället både utifrån ett feministiskt perspektiv och utfrån ett hållbart perspektiv. Den diskussionen måste varvas med en omfattande genomlysning av partiorganisationen och våra arbetsformer. Ett öppnare och modernare agerande är ett måste för att vinna förtroende för socialdemokratin och utmana om regeringsmakten 2014!

Bjuder på ett videoklipp som visar på humoristen Juholt och här går det att läsa om Håkans syn på kulturupplevelser.

Inga kommentarer: