fredag 11 februari 2011

Samförstånd för södra Öland

På Ölandsbladets debattsida har läsaren de senaste veckorna kunna ta del av de borgerliga partiernas olika syn på Mörbylånga kommuns behov av investeringar för de kommande åren. Då även vårt parti har lyfts fram i denna debatt vill jag som gruppordförande och Malin Hedberg som lokal partiordförande med följande rader tydliggöra våra kommunala prioriteringar för södra Ölands utveckling.

Den positiva befolkningstillväxten som vi har i kommunen sker främst i den norra kommundelen. Tillväxten har lett till en avsevärt förbättrad skattekraft som bara under 2010 resulterade i över 20 miljoner kronor mer positiv skatteutveckling för kommunen än förväntat. För att klara av våra framtida utmaningar för kommunens välfärdstjänster måste den utvecklingen fortsätta.

Vi har ett stort antal barn i våra förskolor och skolor vilket gör att vi behöver skapa en ny skolorganisation med två årskurs 6-9 skolor i kommunen, en i Färjestaden och en i Mörbylånga. Huruvida kommunen själva bygger högstadieskolan eller anlitar en extern byggherre är en fråga vi gärna löser i samförstånd med andra partier. Huvudsaken är att en kommunal högstadieskola i Färjestaden byggs för att möta det behov som finns.

När det gäller biblioteket i Färjestaden har vi länge haft uppfattningen att lokalerna är både för små och omoderna. Vi vill se en flytt till nya moderna lokaler, vilket skulle vara en smart och förhållandevis billig lösning för skattebetalarna. Vi säger dock nej till det kulturhus som borgerliga partier har föreslagit ska byggas i Färjestaden för 80-110 miljoner kronor. I nuläget finns det tyvärr inte något ekonomiskt utrymme för en sådan satsning då vi prioriterar en ny högstadieskola och nya lokaler till biblioteket.

Hela södra Ölands måste ges möjlighet att utvecklas. En förutsättning för detta är att det kommunala nätet för vatten och avlopp byggs ut successivt. En hållbar handlingsplan för denna utbyggnad måste tas fram så att det blir tydligt för såväl invånare, fritidsboende som den potentiella inflyttaren hur arbetet kommer att fortskrida. I Mörbylånga ser vi möjligheten till nya kultursatsningar på bl.a. Zokker genom att anpassa lokalerna för fler kulturyttringar. Verksamheter inom musik, dans, teater, film och konst kan tillsammans med de olika formerna av ung kultur på Zokker skapa ett kulturcentrum. Kan kommunen tillsammans med biografföreningen även etablera en digital biograf i Mörbylånga går vi en mycket spännande utveckling till mötes.

För våra äldre invånare menar vi att det är hög tid att utveckla Alungården i Degerhamn till ett äldrecentrum med omsorgsboende. Idag ser vi tydliga signaler på att allt fler äldre i vår kommun har behov av särskilt boende och dessa ska inte behöva oroa sig för att de inte får plats. För våra yngsta invånare vill vi att en avdelning på den nya förskolan Snäckstrand erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Allt fler jobbar både kvällar och helger inom exempelvis handeln. Vi menar att ingen förälder ska behöva avstå från ett arbete bara för att Mörbylånga kommun, till skillnad mot många andra kommuner i landet, inte ställer upp med barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vi vill driva en konstruktiv oppositionspolitik för södra Ölands utveckling. Därför ser vi gärna bra samförståndslösningar i de viktiga satsningar som behöver göras samtidigt som vi är beredda på att ta ansvar för en god kommunal ekonomi.

Inga kommentarer: