lördag 12 februari 2011

Riv upp sjukförsäkringen!

Idag påbörjade Margaretha Lööf-Johansson, Anders Hedlund och jag kampanjen för att riva upp sjukförsäkringen och göra den mänskligare! Vi startade på Köpstaden idag och fick under två timmar mängder med namnunderskrifter och många bra samtal. Bakom kampanjen som pågår fram till 25 mars står Socialdemokraterna på södra Öland som anser att Sverige inte kan vänta med förändringar av sjukförsäkringen till 2013, därför kräver vi nu genom ett namnupprop att sjukförsäkringen rivs upp.

Förändringarna i sjukförsäkringen tillhör de mest omdebatterade politiska frågorna den senaste tiden. Vittnesmålen om hur de nya reglerna drabbar svårt sjuka människor är många. Låt oss vara tydliga. Den som kan jobba skall förstås också göra det. Men den som är sjuk och inte kan arbeta skall ha rätt både till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, och till ekonomisk trygghet under tiden.

Idag är det få som tycker att reglerna fungerar väl. Vi har sett hur personer med cancer, MS och andra allvarliga sjukdomar utförsäkrats från sjukförsäkringen och hänvisats till Arbetsförmedlingen. Vi har sett hur människor med svåra funktionsnedsättningar hänvisas till socialbidrag när de ”nollklassas” på grund av regeringens borttagna ersättningar. Och vi har framför allt sett hur målsättningen att minska kostnaderna i sjukförsäkringen gått före behovet av aktiva insatser, rehabilitering och omställning för dem som drabbats av sjukdom.

Över 40 000 har redan utförsäkrats, och Försäkringskassans prognos visar att lika många till kommer att tvingas ur försäkringen under kommande år om inget görs. Effekterna är inte bara förödande för dem som drabbas. På sikt urholkas tilltron till trygghetssystemen och utslagningen från arbetsmarknaden tilltar.

För Socialdemokraterna på södra Öland är detta oacceptabelt. Vi tänker inte stillatigande se på när tusentals människor utförsäkras, eller när personer med svåra sjukdomar nekas rehabilitering. Det är inte värdigt ett rikt land som Sverige att ha en omänsklig sjukförsäkring. Därför ger vi nu våra medborgare möjligheten att säga ifrån. Det räcker nu!

Inga kommentarer: