måndag 2 november 2009

Välkommen till Möjligheternas land!

Så här med en dags distans till Jobbkongressen känns det fortfarande som en omtumlande händelse. Jobbkongressen blev Kulturkongressen, Välfärdskongressen, Utbildningskongressen, Småföretagarkongressen, Festkongressen, Klimatkongressen och framförallt blev den den 36:e socialdemokratiska partikongressen. Tack alla Ölands socialdemokrater för att jag fick möjligheten att representera oss!

Kongressen var unik i sitt slag eftersom vi unisont slöt upp bakom vår partiledning med Mona Sahlin i spetsen. Nu tog vi ett gemensamt avstamp mot en valrörelse där en samlad socialdemokrati med en uppfräschad politik, där vi sätter jobben främst, bjuder in alla till Möjligheternas land. Det blir ett hårt jobb att återigen städa utan efter en borgerlig regering men vi har gjort det förr och den här gången står vi bättre rustade än någonsin.

Den 19 september 2010 röstar vi för Sveriges första kvinnliga statsminister och ett sammanhållet Sverige där alla har sin roll och plats. Välkommen till Möjligheternas land!

Inga kommentarer: