måndag 9 november 2009

Moderat mångfald och arbetslinje...

Idag har då den moderatledda regeringen lyckats med sitt mångfaldsprojekt Apoteket. Ett gemensamt statligt ansvarstagande och ägande läggs ut på fyra stora drakar (bolag) varar ett ironiskt nog innehar webbadressen www.kd.se... På svt.se finns mer att läsa om Apotekens nya ägare.

Här hemma på Öland börjar det dra ihop sig inför budgettider och imorgon ska budget 2010-2012 upp för beslut i Kommunstyrelsen. Det är intressant att se hur regeringens kortsiktighet slår i den kommunala verkligheten. Ett överskott på 11 miljoner 2010 ger ett underskott på nästan 1 miljon 2011 och 3,5 miljoner 2012. Med borglighetens övergripande mål om orörd kommunalskatt lär vi få se ytterliggare sparkrav de närmaste åren.

Det är också anmärkningsvärt hur en moderatledd kommun nedprioriterar området "företagande och jobb" i målformuleringarna. Med en skenande ungdomsarbetslöshet, som ökat 300 % det senaste året, blir vårt moderata kommunalråd svaret skyldig. Ett tips att fundera på vore hur vi använder ungas entreprenörskap och vilja att skapa sin egen framtid. Hur stöttar kommunen här och vilka resurser kan vi tillskapa i samverkan med andra?

Inga kommentarer: