måndag 23 november 2009

Från AF via Granudden till övergripande mål...

Dagen började hos min handläggare på Arbetsförmedlingen med upprättande av handlingsplan för återkomst till arbetsmarknaden. Ett långt och trevligt samtal om min framtid, tänk bara om jag kunde veta själv hur den kommer att te sig. Den som lever får se går ju att leva efter...

Vidare bestod dagen av mycket politik där jag först var på ett möte gällande Granudden och planprogram för stora delar av centrala västra delen av Färjestaden. Från att göra en program för Granudden till Södra Piren har det nu svällt till att omfatta även området mellan Vasatomten och Beijers. Fördelen var att huvudansvar för yttranden nu ligger på KS och Kultur och Fritid, förhoppningsvis blir det ordning på det även om jag fortfarande tycker att det tar alldeles för lång tid. Nu gäller att vi hittar en acceptabel tillfällig lösning för badplatsen kommande badsäsonger...

Slutligen avrundades dagen med ett budgetfullmäktige där bl.a. min motion om konstgräsplaner i kommunen behandlades. Bifall till utredning och besvarande om investering. Nu gäller att fullmäktige fullföljer och tar investeringen redan 2010 när vi i december fastställer investeringsbudgeten. Vi socialdemokrater presenterade också 12 förbättringsförslag till de övergripande målen men majoriteten mäktade inte med att ta till sig något av dem. Synd för de hade verkligen förbättrat vardagen för medborgarna i Mörbylånga kommun...

Inga kommentarer: