tisdag 20 mars 2012

Osäkra effekter!

När den nya gymnasiereformen genomfördes av skolmajor Björklund passade regeringen på att räkna med dynamiska effekter av reformen. Det ledde till neddragningar av statsbidraget till landets kommuner för gymnasieskolans verksamhet med totalt 1,93 miljarder kronor fram till 2015. Det drabbar Kalmarsunds Gymnasieförbund med 19,3 miljoner om kommunerna väljer att låta neddragningarna slå fullt ut på skolorna. Något de fyra medlemskommunerna gjorde för 2012.

Sett ur Sverigeperspektiv så är Kalmar, Borgholm, Torsås och Mörbylånga relativt ensamma om att låta besparingarna slå fullt ut på gymnasieskolans elever. Bara 16 % av de undersökta kommunerna gör likadant. Övriga 84 procenten av kommunerna har insett att det inte går att räkna hem några snabba dynamiska effekter av reformen. En ståndpunkt som även drivs av SKL som förespråkade att regeringen skulle vänta med besparingar tills ekonomiska effekter kunde påvisas.

Nu står gymnasieskolorna inför en budgetprocess för 2013 och mina förhoppningar är att de ledande kommunpolitikerna i respektive medlemskommun tar till sig de negativa effekterna som minskningarna av statsbidraget innebär för våra gymnasieelever. Fullt ut räknar Riksdagens utredningstjänst att neddragningarna motsvarar 36 lärartjänster inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Med bakgrund av de minskande elevkullarna vore det att slå undan benen på verksamheten att låta regeringens feltänk få full effekt ute på respektive gymnasieskola!

Inga kommentarer: