lördag 17 mars 2012

Hälso/Familjecentral i Färjestaden

Under veckan har diskussionen om placeringen av den nya Hälso/Familjecentralen i Färjestaden åter blossat upp. Något förvånande i mina ögon eftersom processen varit så långt framskriden för byggnationen väster om Färjehallen. Under flera år har kraft och energi lagts ner på överklaganden och rättsprocesser. Förvånande också utifrån att det i samband med valet inte alls fanns intresse att diskutera en alternativ, centralare, placering. Något som vi socialdemokrater hade med i vårt lokala valprogram.

Hur som helst känns det väldigt bra att få bli förvånad i den här frågan. En centralare placering av Hälso/Familjecentralen, vid Köpstaden, tror jag är det bästa både för samhällsstrukturen och för invånarna. Lite synd är det ju att det förbrukats en hel del kommunala resurser innan man kom till den insikten. Men bättre nu än när bygget står på plats...

Inga kommentarer: