onsdag 8 september 2010

Skattehöjarspöket...

Kent Ingvarsson och moderaterna kom återigen dragandes med påståendet om skattehöjningar i dagens debatt i Radio Kalmar. Kent och (m) vill gärna skrämmas med skattehöjarspöket, något som inte finns grund i. Det vi socialdemokrater säger är att vi måste skapa ett större utrymme för egenfinansierade investeringar i Mörbylånga kommun på samma sätt som vi lyckats med i det rödgrönt styrda Kalmar läns landsting där nybyggnationerna på våra tre sjukhus klaras utan att behöva låna.

Vi anser att investeringsutrymmet bör uppgå till runt 60 miljoner per år mot dagens 35 miljoner för att klara av de eftersatta investeringar som allt för lång tid av borgligt styre fört med sig. Det här klarar vi genom en 1 % befolkningsökning och ökad skattekraft. En rödgrön regering som ger 9 miljoner mer till Mörylånga kommun i statsbidrag skulle också hjälpa till! Om inte det räcker till och invånarna vill se investeringar i exemplevis ett nytt högstadium i Färjestaden är vi beredda att se över skattesatsen.

Viktigast av allt är att vi socialdemokrater både lokalt och i riksdagen väljer välfärd före stora skattesänkningar till vissa!


Lyssna gärna till en del av debatten på SR Kalmar.

Inga kommentarer: