onsdag 15 september 2010

För hela södra Öland

Det är dags för något nytt i Mörbylånga kommun. Södra Öland är fyllt av möjligheter och människor med kraft och idéer. Med rätt sorts utveckling blir vi en stark framtidskommun med fler nya jobb, högre kvalitet i välfärden och en ökad framtidstro bland våra invånare.

Vi socialdemokrater vill utveckla hela kommunen utifrån de skilda förutsättningar som finns, förbättra skola och barnomsorg, förstärka omsorgen om våra äldre och se nya möjligheter inom kultur och näringsliv. En ny färdriktning är nödvändig, ett annat Öland är möjligt! Här presenterar jag min idé om Mörbylånga år 2014.

Efter fyra år med ett socialdemokratiskt styre kommer invånarna på södra Öland ha märkt av en rejäl skjuts i utvecklingen och många förbättringar för såväl ung som gammal i kommunen. Hela kommunen har getts möjlighet att utvecklas utifrån de olika förutsättningar som finns på södra Öland. Genom kommunens nya arbetssätt har man gjort ett handslag med invånarna, föreningslivet och företagen i de olika bygderna om hur vi kan göra detta tillsammans.

Med satsningarna på skola, vård och omsorg möts nu efterfrågan på förskoleplatser på både dagtid och obekväma tider. Arbetslösa och föräldralediga har fått rätt till fler barnomsorgstimmar. Våra skolelever får kvalitativ undervisning i den nya skolorganisationen från Alunskolan på Sydöland till Glömminge skola i norr. Snart inviger vi också vår första kommunala årskurs 6-9 skola i Färjestaden. Skansenskolan är en fortfarande en av landets bästa skolor tack vare utvecklandet av en F-9 skola.

Vi har fler träffpunkter för äldre som också upplever ett ökat kultur- och aktivitetsutbud. Bland annat har Alungården utvecklats till ett äldrecentrum med särskilt boende. En utökad trygghet för våra äldre på Sydöland som nu har möjlighet att bo kvar i sin hembygd hela livet.

Invånarantalet i kommunen ökar nu med över 150 personer per år, en följd av den successiva VA-utbyggnaden och att fler hyresrätter har byggts för ungdomar. I Färjestaden har familjecentralen blivit en viktig mötesplats för våra småbarnsfamiljer, biblioteket har slagit upp portarna i Köpstaden och Ölands första konstgräsplan är flitigt använd. Genom samarbetet med kulturaktörer och föreningslivet har kommunen lyckats skapa stimulerande och attraktiva kultur- och fritidsmiljöer på hela södra Öland vilket även det bidragit till befolkningstillväxten.

Fler jobb skapas och nya företag har etableras bl.a. inom de viktiga jordbruks- och besöksnäringarna. Servicen på södra Öland i form av mataffärer och tankställen har bibehållits och utvecklats där det nu exempelvis går att tanka bilen med alternativa drivmedel i hela Mörbylånga kommun. Som följd av ett bättre samarbete med näringslivet känns tiden när kommunens företagsklimat tillhörde landets bottenträsk långt borta.

Vägvalet är nu tydligt. Den 19 september väljer du väg för Sverige och södra Öland. Välfärd eller stora skattesänkningar!

Michael Granstedt (s)
Kommunalrådskandidat

Inga kommentarer: