tisdag 7 september 2010

Kulturdebatt

Vid kvällens kulturdebatt som arrangerades av Kulturrådet södra Öland var skiljelinjerna tydliga. Vi rödgröna pratade kulturens roll i samhället och tillgänglighet för alla. Att kulturen har ett egenvärde och om vikten att ta tillvara kulturens inneboende kraft i samhällsbygget. Moderaterna och deras kompisar pratade å sin sida om kultursponsring, företagsmecenater och om vikten att göra gåvor avdragsgilla...

Debatten kom också att ta upp dagens arbetsutskott i Kultur och fritidsnämnden. Vi hade budgethantering och det var dags för investeringsäskanden. Idag hade vi uppe äskanden om utveckling av Zokker med scen för teater m.m. samt Konstgräsplan i Färjestaden, investeringar på 6 respektive 7 miljoner. Investeringar som vi var helt överens om att de ska göras kommande budgetår, 2011. Vidare var även investeringen om ett Kulturens Hus i Färjestaden uppe med nytt bibliotek, fritidsgård, samlingslokaler osv.

En investering som beräknas gå loss på 80 miljoner med en ökning av driftsbudget på drygt 8 miljoner per år. Hur mycket jag än gillar idén och tanken om ett Kulturens Hus på Öland så inser jag orimligheten med att gå fram med investeringen redan 2013. Jag yrkade därför avslag på förslaget som ändå gick igenom med AU:s majoritet av Centerpartist och Moderat. Istället vill vi socialdemokrater se en flytt av biblioteket till nya moderna lokaler i exempelvis Köpstaden. På så vis skulle vi kunna skapa ett modernt fungerande bibliotek med en modest budgetförstärkning av 4-500 000. Det är att ta ansvar för ekonomin och utvecklingen i kommunen!

Inga kommentarer: