torsdag 4 februari 2010

Trend i Lattekvarteren...

I detta förlovade valår duggar opinionsmätningarna tätt. Läste idag undersökningen från United Minds i Aftonbladet om den stora ledningen som vi rödgröna har i vår huvudstad. Sedan valet har vi tillsammans gått fram åtta procentenheter medan borgligheten tappat över 13,5 procent.

Det mest intressanta är att trenden i lattekvarteren ofta spiller över till övriga landet med viss fördröjning... Enligt instituten så stavas nyckeln till framgångarna bland den urbana medelklassen, Maria Wetterstrand! Extra intressant är att den yngre medelklassen nu ser Miljöpartiet och deras politik som det mest framtidsinriktade alternativet... Något som tyder på ett klart trendbrott mot en mer solidarisk syn på hur samhället ska byggas.

Grön Lattevänster, låter både gott och behagligt...

Inga kommentarer: