torsdag 18 februari 2010

Kulturhus och Konstgräs!

På dagens nämnd beslutade vi om budgetprioriteringarna från Kultur och Fritidsnämnden till den kommande budgetprocessen inför 2011-2013. Det känns väldigt glädjande att konstatera att båda mina hjärtefrågor, Kulturhus och Konstgräsplan finns med i listan.

Konstgräsplan i Färjestaden är prio två efter Zokkerlokalen och förhoppningen är att den kan vara i bruk 2011 nu när borgligheten inte ville ta möjligheten att anlägga den 2010 som vi socialdemokrater föreslog.

Som prio tre ligger ett nytt Kulturhus med bibliotek, musikskola, fritidsgård, utställningslokal, danslokal samt samlingslokal (black box) för teater, bio och evenemang prioriteras till åren 2012-2014. En egen byggnad som samlar kultur och möten blir ett lyft för samhället och kan tillsammans med det föreslagna torget skapa den centrummiljö som saknas i Färjestaden...

Inga kommentarer: