tisdag 2 februari 2010

Kulturens roll som utvecklingsmotor i samhället...

Var på ett intressant möte med Kulturrådet tidigare ikväll. När vi väl nådde pudelns kärna och började samtala var det väldigt givande... Att kulturen kan ges än större utrymme för samhällets utveckling känns självklart! Tack Södra Ölands kulturarbetare ;)

Kom efter kvällens möte att tänka på den text jag skrev den 24 januari 2008 och den känns fortfarande högaktuell, särskilt med tanke på de diskussioner vi hade på dagens arbetsutskott i Kultur och fritidsnämnden...

Vi behöver attrahera allt fler att välja Södra Öland som bostadsort. Då är det centralt att ta fram attraktiva områden för bebyggelse. Vi måste dessutom tillfredställa befolkningens behov av samlingslokaler, kommunikationer, fritidsmöjligheter och inte minst kulturell utövning.

Under flertalet år har den prekära situationen för biblioteket i Färjestaden framhållits. De olika politiska instanserna i Mörbylånga är väl medvetna om bristerna i biblioteksmiljön och det faktum att lokalen planerades utifrån en helt annan typ av och volym på verksamheten än den som förekommer idag. Ändå är viljan till förbättringar lika med noll när det väl kommer till kritan. Nu finns det möjlighet att tillmötesgå de behov som finns av god tillgång till samlingslokaler för såväl äldre som yngre, tillfredställande möjlighet till kulturell utövning och inte minst ytterligare ett steg i försköningen av livsmiljön i Färjestaden och på Öland.

Genom en satsning på ett Kulturens Hus Öland kan vi skapa en plats dit kulturella verksamheter såsom bibliotek, musikskola, musikhus, samlingslokaler, fritidsgård, teater och konstutställningar kan koncentreras. Kulturens Hus Öland har alla möjligheter, om verksamheten anpassas efter Ölands förutsättningar, att tillföra ytterligare ett perspektiv till upplevelseön Öland och ytterligare en anledning till att bosätta sig i vår kommun.

Inga kommentarer: