fredag 12 februari 2010

Glädjande turistsiffror...

Kom över en några dagar gammal artikel i Ölandsbladet idag där det går att läsa om det glädjande turiståret 2009. Känns lite avlägset just nu när snön verkligen yr utanför fönstret, är det en ny fåk som nalkas månne?

Enligt sffrorna som presenteras av SCB och Tillväxtverket, har länet den största procentuella ökningen i hela landet på 10,5 procent, vilket motsvarar en ökning med 263 667 gästnätter. Den sammanlagda ökningen för hela Sverige är 2,1 procent jämfört med 2008. Den totala volymen gästnätter i länet är för 2009 2 766 915 gästnätter fördelas:
680 000 på hotell,
1,6 miljoner på camping,
190 000 i privata stugor och rum,
130 000 på vandrarhem
och 150 000 i stugbyar.

Stor del av länets siffror går med all säkerhet att tillskriva Öland och det visar ytterliggare på vilken viktig näring som turismen är för utvecklingen av våra två kommuner framöver.

Inga kommentarer: