måndag 8 februari 2010

Tillväxt kräver kultur!

"Kultur uppstår i möten mellan människor. Och det är i dessa möten som nya idéer uppstår och växer. Nya idéer är i sin tur en förutsättning för utveckling, entreprenörskap och företagande. Om kommuner och regioner minskar sin kulturverksamhet är risken stor att nya möten och därmed nya idéer aldrig uppstår. Då hämmas utvecklingen och därmed också tillväxten. Tillväxt inte bara behöver kultur, den kräver det!"

Vill inte påstå att jag skulle kunnat skrivit det själv, men andemeningen i det ovanstående budskapet känns väldigt naturligt för mig. Citatet är hämtat ur DIK:s kampanj som ni hittar mer om på deras sajt "Tillväxt kräver kultur".

Inga kommentarer: