fredag 5 februari 2010

Gåva i tiden!

Denna fredag den 5 februari har så den formella invigningen av Linnéuniversitetet ägt rum. Via Facebook har jag kunnat läsa att det har varit en trevlig tillställning med mycket underhållning, både Ulla Skoog och Lars Leijonborg. Undrar vem man skrattade mest åt... Såg också att vårt nya lärosäte fått gratulationer och presenter. Från Regionförbunden i Kalmar län och Södra Småland blev det en gåva i tiden. En miljon kronor per år under tre år, medlen ska användas till aktiviteter som stärker studenternas koppling till regionens näringsliv.

Förutom aktiviteter som ökar kontakterna med regionens företag och organisationer ska medlen användas för att genomföra aktiviteter som uppmuntrar entreprenörskap och stödjer de studenter som vill starta eget företag enligt det pressmeddelande som gick ut. Äntligen och fantastiskt får jag säga. Det är precis den här typen av åtgärder som behövs för att utveckla regionen framöver. Det nya Linnéuniversitetet har en oerhört viktig roll att spela som motor för hela regionen, inte bara i residensstäderna...

Inga kommentarer: