måndag 31 oktober 2011

Kalmarsunds kommun

En ny regionbildning ställer även nya krav på den kommunala strukturen. Det gör att det är hög tid att fundera över hur vår kommun ska se ut. För mig som förespråkade ”en ö, en kommun” är i alla fall min vision klar och tydlig! Vi måste skapa en ny och mer effektiv organisation för att möta framtida utmaningar och behov bland medborgarna på hela Öland och runt Kalmarsund. En lösning som föreslogs av Kay Wiestål för redan ett år sedan i en artikeln i Östran.

Fördelarna med en sammanslagning av kommunerna runt Kalmarsund är flera. Med en sammanslagning får vi möjligheten att förnya och förbättra de kommunala åtagandena. Runt 100 000 invånare ger oss utrymme för att hitta nya lösningar som kan effektivisera verksamheterna och tillhandahålla en god offentlig service till invånarna för en mindre kostnad och med högre kvalitet. När kommunsammanslagningar har diskuterats på andra håll i landet sker det ofta mot bakgrund av ”hotet” om vikande befolkningssiffror med lägre skatteintäkter som följd. Denna utmaning gäller även för många av kommunerna runt Kalmarsund.

Ett annat starkt skäl för en kommunsammanslagning är de nya möjligheter som skapas för strategisk utveckling. Det handlar om vad vi vill satsa på och hur vill vi marknadsföra oss för att även i framtiden vara en plats som människor vill bo och leva i, arbeta eller starta ett företag på eller besöka som ett turistmål. Varumärkena Öland och Kalmarsund står sig betydligt starkare tillsammans än vad de enskilda kommunerna gör var för sig. Därför är en större samverkan kring näringslivs- och turismfrågor ett mycket viktigt steg för ett företagsvänligare klimat runt Kalmarsund. Fler företagsetableringar och fler arbetstillfällen i närområdet är en förutsättning för att slå vakt om en fungerande välfärd, ett gott kulturutbud, en rikare fritid och det som vi var och en efterfrågar i vår vardag!

Min absoluta uppfattning är att denna utmaning löses bättre av en större kommun än flera småkommuner. Ett sund, en kommun där vi fördelar våra resurser utifrån ett helhetsperspektiv utan ankdammstänk! Välkommen Kalmarsunds kommun! Är du verklighet 2019?

1 kommentar:

Berne Klysing sa...

Du redovisar ungefär samma uppfattning som jag själv har i fråga om vad som skall hända efter en regioniaisering. Bäst för Öland = enat och gärna ingå i en större kommun typ "Kalmarsund".