tisdag 1 november 2011

Ratat av Barometerns debattsida...

I samband med mitt blogginlägg igår om att skapa en Kalmarsunds kommun knåpade jag ihop en något längre text som debattartikel vilken jag skickade till Barometerns debattsida och bad att få den publicerad. Blev rätt förvånad när de ratade att ta in den med hänvisning till att artikeln redan diskuterades på min blogg samt att den var länkad via min facebookprofil. "Hela"17 personer hade läst den korta verisonen av artikeln efter ett dygn på bloggen. Publicerar nu den långa versionen med förhoppning på bättre spridning via sociala medier än Barometern...

Välkommen Kalmarsunds kommun!
Nu när landstinget i Kalmar län formellt skickat frågan till länets kommuner om de kan tänka sig att bilda storregion med Kronoberg, Blekinge och Skåne går regionfrågan mot sitt avgörande. Min förhoppning är att länets samtliga kommuner hänger på tåget söderut. Om någon kommun, utifrån sina perspektiv, väljer ett annat spår måste den möjligheten finnas. Varför är det då så viktigt att vi går samman i nya storregioner? För mig beror helt och hållet på vilket perspektiv man har!

För min egen del känner jag att de politiska verktygen i framförallt kommun men även i landsting och region helt enkelt inte alltid räcker till. Vi behöver gå samman både för att skapa större ekonomiska muskler men också för att få ett mer optimalt verkningsområde på de politiska beslut vi fattar. Det här gäller främst våra arbetsmarknadsregioner med tillhörande utbildningsinstitutioner. Men även för infrastruktur och sjukvård. Ett vägande argument för mig är också förutsättningen för att föra ut de politiska besluten från ogreppbar svag nationell nivå till en mer avkännade nära regional nivå. Vägen mot storregioner är en väg för decentralisering av politiken och ett minskat beroende av nationalstaten. Ett ändamål så gott som något! Nu hoppas jag att skåningarna kan sätta fart för att klara av en ny regionbildning till 2015.

En ny regionbildning ställer även nya krav på den kommunala strukturen. Det gör att det är hög tid att fundera över hur vår kommun ska se ut. För mig som förespråkade ”en ö, en kommun” är i alla fall min vision klar och tydlig! Vi måste skapa en ny och mer effektiv organisation för att möta framtida utmaningar och behov bland medborgarna på hela Öland och runt Kalmarsund. Fördelarna med en sammanslagning av kommunerna runt Kalmarsund är flera. Med en sammanslagning får vi möjligheten att förnya och förbättra de kommunala åtagandena. Runt 100 000 invånare ger oss utrymme för att hitta nya lösningar som kan effektivisera verksamheterna och tillhandahålla en god offentlig service till invånarna för en mindre kostnad och med högre kvalitet. När kommunsammanslagningar har diskuterats på andra håll i landet sker det ofta mot bakgrund av ”hotet” om vikande befolkningssiffror med lägre skatteintäkter som följd. Denna utmaning gäller även för många av kommunerna runt Kalmarsund.

Ett annat starkt skäl för en kommunsammanslagning är de nya möjligheter som skapas för strategisk utveckling. Det handlar om vad vi vill satsa på och hur vill vi marknadsföra oss för att även i framtiden vara en plats som människor vill bo och leva i, arbeta eller starta ett företag på eller besöka som ett turistmål. Varumärkena Öland och Kalmarsund står sig betydligt starkare tillsammans än vad de enskilda kommunerna gör var för sig. Därför är en större samverkan kring näringslivs- och turismfrågor ett mycket viktigt steg för ett företagsvänligare klimat runt Kalmarsund. Fler företagsetableringar och fler arbetstillfällen i närområdet är en förutsättning för att slå vakt om en fungerande välfärd, ett gott kulturutbud, en rikare fritid och det som vi var och en efterfrågar i vår vardag!

Min absoluta uppfattning är att denna utmaning löses bättre av en större kommun än flera småkommuner. Ett sund, en kommun där vi fördelar våra resurser utifrån ett helhetsperspektiv utan ankdammstänk! Välkommen Kalmarsunds kommun! Är du verklighet 2019?

Michael Granstedt
Socialdemokrat

Inga kommentarer: