onsdag 5 oktober 2011

Sätt fart skåningar!

Nu har landstinget i Kalmar län formellt skickat frågan till länets kommuner om de kan tänka sig att bilda storregion med Kronoberg, Blekinge och Skåne. Min förhoppning är att länets samtliga kommuner hänger på tåget söderut. Nu är det tid för diskussion och förankring ute i hela länet för den föreslagna lösningen. Om någon kommun, utifrån sina perspektiv, väljer ett annat spår måste den möjligheten finnas.

Varför är det då så viktigt att vi går samman i nya storregioner? Tror det beror helt och hållet på vilket perspektiv man har.! För min egen del känner jag att de politiska verktygen i framförallt kommunen men även i landsting och region inte alltid räcker till. Vi behöver gå samman både för att skapa större resurser men också för att få ett mer optimalt verkningsområde på de politiska beslut vi fattar. Det här gäller främst våra arbetsmarknaknadsregioner med tillhörande utbildningsinstituationer. Men även infrastruktur och sjukvård. I samtliga av dessa områden är vi beroende av våra grannars beslut. Ska vi kunna ta ett helhetsansvar för samhällsutvecklingen krävs det att vi samverkar på ett större geografiskt plan.

Det är också förutsättningen för att föra ut de politiska besluten från ogreppbar svag nationell nivå till en mer avkännade nära regional nivå. För mig är vägen mot storregioner också en väg för decentralisering av politiken och ett minskat beroende av nationalstaten. Ett ändamål så gott som något! Med beskedet från landstinget är processen igång i Kalmar län. Blekinge och Kronoberg har varit tydliga. Nu ber vi skåningarna att sätta fart för att klara av en ny regionbildning till 2015. Ett krav som utifrån de tidigare regionbildningarna i Västra Götaland och Skåne ter sig fullt rimligt.

Mer om storregioner hittar du på: ltkalmar.se, Barometern, Östran, Radio Kalmar

Inga kommentarer: