måndag 24 maj 2010

Politiskt ledarskap à la Mörbylånga

Så har vi då nått till vägs ände gällande den politiska organisationsöversynen av Mörbylånga Kommun. Vid mötet med styrgruppen idag kunde konstateras att det inte går att mötas för en stabil parlamentarisk överenskomelse. Nu återstår att se hur fullmäktiges ledamöter ställer sig vid junisammanträdet. "All" makt åt Kommunstyrelsen och dess ledamöter genom en ren utskottsmodell eller en målgruppsorienterad nämndsmodell med utrymme för demokratiskt inflytande?!?

Hela organisationsöversynen grundar sig, i mina ögon, främst i det misslyckade politiska ledarskapet som vår kommun drabbats av. Det valtekniska samarbete som ligger till grund för majoriteten orkar helt enkelt inte styra. De sex partierna var överens om att bilda majoritet efter valet men sedan dess har det politiska samarbetet lyst med sin frånvaro. C och M vill båda inneha ledartröjan, KD och FP är lojala mot Alliansen och MP och ÖP släpps knappt in i de beslutande rummen. Nä, Mörbylånga behöver något nytt och inte fyra år av samma samma...

Inga kommentarer: