söndag 23 maj 2010

Kultur, en valvinnare?!?

Idag har styrelsen för Socialdemokraterna på Södra Öland fastslagit den plattform som ligger till grund för partiet lokalt i valet och den kommande mandatperioden. Nu ska det finputsas innan helheten offentliggörs någon gång innan sommaren. Känner personligen stor tillfredställelse till de sex områdena i Mörbylånga, möjligheternas kommun! Jobb och framtidstro är hörnstenar och befolkningstillväxten central.

Kulturen är en valfråga. Högberg skriver om det ur ett Vimmerbyperspektiv i sin söndagskrönika idag. Väl värt att läsa hans tankar om kulturens sprängkraft och hur bra kulturen kan vara för att förklara sammanhang och samhället. Peter Andersson å sin sida menar att den kulturpolitiska debatten inte tagit fart ordentligt och att valrörelsen blir bra mycket fattigare och torftigare på det viset.

Vi Socialdemokrater på södra Öland vill gärna ha en rikare valrörelse och tar därför ansats i kulturpolitiken inför valet på följande sätt...

Det kulturella utbudet är en väsentlig del av attraktionskraften för boende och besökare i Mörbylånga. Det lokala kultur- och fritidsutbudet är, tillsammans med vårt kulturarv, goda argument när vi marknadsför vår kommun. För att få en stabil befolkningstillväxt krävs stimulerande och attraktiva kultur- och fritidsmiljöer.

För att skapa ytterligare en dimension i Mörbylångas kulturliv vill vi utveckla samarbetet med kulturaktörer och föreningslivet. Det lägger grunden för fler kulturaktiviteter och ett mer kulturberikande södra Öland.

1 kommentar:

jörgen calmhede sa...

Lycka till Micke är övertygad att du blir ett bra komunalråd!!