måndag 3 maj 2010

New Monday...

138 dagar kvar till maktskifte och en New Monday! En ny färdriktning för fler jobb, grön omställning och minskade klyftor i hela Sverige har idag presenterats! Sveriges avgående och Sveriges blivande statsminister har debatterat på Aktuellt. Alla rapporter som nått mig talar tydligt om en manlig debattör ur balans utan politik för framtiden och en kvinnlig debattör med gott självförtroende och en politik för Möjligheternas Sverige...

På Öland står den moderatledda majoriteten handfallen när Torslunda forskningsstation hotas av nedläggning. Kommunalråd Ingvarsson är totalt överraskad av beslutet som är en följd av den politik för forskning och högre utbildning som hans partikollegor för i riksdag och regering... Nu tas i alla fall frågan upp med berörd minister via en fråga från den socialdemokratiske riksdagsmannen Krister Örnfjäder... Frågan är vad den moderata kommunledningen är beredda att göra för att klara kvar en uppskattat verksamhet och en rad kvalificerade jobb på Öland?

Inga kommentarer: