onsdag 12 maj 2010

Ny skola het fråga...

I dagens Ölandsbladet skriver Ulf Hedman om gårdagens beslut om att bifalla motionerna om en ny skola i Färjestaden. Något jag kommenterade här på bloggen igår.

Tyvärr har Hedman missuppfattat motivet för oss socialdemokrater att motionera om en kommunal högstadieskola i Färjestaden. Det grundar sig helt enkelt i behovet och önskemålen hos invånarna i norra kommundelen. Vi vet väl hur befolkningsstrukturen och elevunderlaget har förändrats över tid, en utveckling som kommer att fortsätta. Det gör behovet av en kommunal högstadie-, eller 6-9-skola allt större.

Vidare påstår Hedman att tankar om valfrihet inte skulle stå högt i kurs hos oss socialdemokrater. När det gäller vår syn på valfrihet så är frihetsbegreppet en av de grundläggande värderingarna för socialdemokratin. Personligen så tycker jag nog att valfriheten blir större med både en kommunal skola och en friskola i Färjestaden än med bara en friskola...

Slutligen ser Hedman motsättningar mellan den moderata och den socialdemokratiska motionen. Något som jag faktiskt inte kan hålla med om. Det handlar snarare om att vi använt olika begrepp. Högstadiebegreppet är på väg att ersättas av årskursbegreppet och innebär egentligen ingen motsättning. Den egentliga skillnaden är att vi socialdemokrater vill snabbutreda var, när, hur en ny skola kan komma till och moderaterna vill börja projektering omedelbart...

Inga kommentarer: