torsdag 8 april 2010

Rödgrön kulturoffensiv!

Det var glädjande besked som kom igår när den rödgröna kulturpolitiska arbetsgruppen presenterades. Målet är att öka möjligheterna för fler att utöva och ta del av film, musik, litteratur, dans, teater, konst och utställningar – via modern digital teknik och på andra sätt. Inriktningen för gruppen är enligt DN att "höja ambitionsnivån inom kulturpolitiken inför de kommande åren". Ledord kommer att vara "kvalitet" och "tillgänglighet".

Arbetsgruppen kommer att ledas av Leif Pagrotsky (S) och består i övrigt av Siv Holma (V) och Esabelle Dingizian (MP). Det går med lätthet att konstatera att den nuvarande alliansregeringens ambitionsnivå när det gäller kultur har varit allt för låg...

Inga kommentarer: