lördag 17 april 2010

Pamfletter och Centerretorik

I Ölandsbladet (6/4) förvånas centerpartisterna Annika Olsson och Hans Sabelström över min och Carita Svenras debattartikel om den framtida Socialdemokratiska politiken i Mörbylånga Kommun. När vi socialdemokrater utmålar våra idéer om att hela Södra Öland måste utvecklas, om att vara en tillväxtkommun med miljöfokus, om en barnomsorg och skola av hög kvalitet med närhet till brukarna, om fungerande VA i hela kommunen, om en omsorg för våra äldre som kännetecknas av kvalitet och tillgänglighet och om att ta tillvara möjligheterna inom kultur- och näringslivet, ja då är det tydligen inte tillräckligt unikt. En mycket märklig retorik.

Själv ser jag det istället som väldigt positivt om Centerpartiet gillar våra idéer och vill vara med på tåget. Mörbylånga kommun mår bra av samsyn i strategiskt viktiga frågor. Bra där. Däremot gör de lokala centerpartisterna den fullständigt ologiska kullerbyttan att påstå att vi socialdemokrater skulle misstro nystartade småföretag. Att skapa förutsättningarna för fler och växande småföretag är en viktig hörnsten i vår socialdemokratiska politik för nya jobb och hållbar tillväxt. Därtill blir det rent av komiskt med tanke på att jag själv är i startgroparna för mitt egna företag som kommer att rikta verksamheten till bl.a. nyföretagande och småföretag!

Olsson och Sabelström ger sig även in på att diskutera rikspolitik. Visst, allt hänger samman. Men att påstå att den nuvarande moderatledda alliansregeringen har lyckats med att bekämpa ungdomsarbetslösheten är väl magstarkt. Faktum är att ungdomsarbetslösheten i Sverige under de tre senaste åren drastiskt har försämrats jämfört med övriga Europa som en direkt följd av den förda politiken. Och hur fler jobb ska kunna skapas genom att som Centerpartiet vilja försämra LAS och göra det lättare att säga upp anställda förblir en gåta. Vi socialdemokrater vänder oss mot dessa försämringar. Vi vill skapa fler jobb genom att förbättra villkoren för företagare, fler riktade utbildningsinsatser, fler investeringar i välfärdssektorn och nya satsningar för att möta miljöutmaningarna. Det är en jobbpolitik för ett modernt välfärdssamhälle som inte leder till de växande sociala klyftor som vi ser idag. Det gör ett annat Öland möjligt!

Michael Granstedt
Socialdemokraterna i Mörbylånga Kommun

Inga kommentarer: