fredag 9 april 2010

Kalmar län under LUPP...

Har tillbringat dagen i Oskarshamn med den regionala konferensen för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, LUPP. En mycket givande dag som visar betydelsen av att sätta ungdomspolitiken högt på agendan. Mats Trondman stod för taktpinnen när han presenterade sin rapport av LUPP-enkäterna på korsan och tvärsan, både med regionala och lokala glasögon på... Akkomp skriver mer om konferensen på sin blogg...

Intressant tänk kring sfärer inom ungdomspolitiken där tillit, erkännande, skola, fritid och inflytandefår en avgörande framgångsfaktorer för ungdomars upplevelse av samhället. Även bra diskussion kring ungdomar som väljer att stanna på hemorten, de som flyttar iväg och de som kommer tillbaka. Är själv övertygad om att alla tre grupperna har lika stor betydelse för orten på sikt. Genom att uppmuntra ungdomar till sina drömmars längtan skapas en tillåtande attityd som stimuleras alla tre grupperingar, vilket också medför utveckling för hemorten...

Inga kommentarer: