måndag 12 april 2010

Rödgrön valupptakt för landstingsvalet!

I morgon håller S, V och MP i Kalmar län gemensam valupptakt i Kalmar. Vid valupptakten presenterar de rödgröna samarbetspartierna den gemensamma valplattformen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill möta väljarna till landstingsvalet med en gemensam rödgrön politik.

För tre år sedan sjösatte den rödgröna majoriteten i landstinget ett särskilt utvecklings- och förbättringsarbete och avsatte 30 miljoner kronor. Vår övertygelse är att förbättringsarbetet måste fortsätta. Därför avsätter vi nu ytterliggare 20 miljoner kronor. Pengarna ska användas av medarbetare och arbetslag i landstinget för att bland annat korta ned vårdköer och göra vården säkrare.

Sjukvården ligger idag i topp när det gäller korta vårdköer och nöjda patienter. Vårt mål är att sjukvården i länet ska bli ännu bättre. Vi vill ge medarbetarna fortsatt goda förutsättningar att bedriva ett aktivt förbättringsarbete. Alla medarbetare ska involveras i arbetet så att vi tillsammans ska kunna erbjuda Sveriges säkraste sjukvård.

Inga kommentarer: