måndag 14 december 2009

Vi vill ha konstgräsplan i Färjestaden 2010!

Sedan många år tillbaka finns det två stenmjölsplaner i Mörbylånga Kommun som ska täcka träningsbehovet vintertid för kommunens samtliga fotbollsföreningar. Stenmjölsplanernas åtskilliga år på nacken märks på dess skick. Flera föreningar drar sig därför idag för att förlägga sin vinterträning på dessa ytor. Våra fotbollsföreningar är en stor tillgång i det sociala livet på Södra Öland och skapar vettiga aktiviteter för såväl ungdomar som äldre.

Föreningarnas attraktionskraft ligger delvis i goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Under lång tid har det från fotbollsföreningarnas sida påvisats behoven av att uppgradera träningsmöjligheterna vintertid på hela Öland. En uppgradering som innebär att anlägga moderna konstgräsplaner istället för de slitna stenmjölsplanerna.

På kommunfullmäktige den 21 december i Kastlösa har politiken möjlighet att ta det första steget genom att lägga in 5 miljoner till en konstgräsplan i Färjestaden i investeringsbudgeten för 2010! Fotbollsföreningarnas inställning är sedan länge känt. Nu har det också startats en Facebookgrupp för frågan som samlat över 200 medborgare på mindre än två dagar. Gruppen växer lavinartat och trycket stiger för en konstgräsplan i Färjestaden. Jag lovar att lägga förslaget, vilka andra fullmäktigeledamöter röstar för?

Inga kommentarer: