torsdag 10 december 2009

Nobelkväll...

Årets nobelkväll tillbringades på Zokker med ett öppet nämndsmöte för kultur och fritid. Ett möte med en väldigt trevlig inramning men med en otroligt tunn dagordning där de enda diskussionerna blev kring tjänstegöringsgrader i allmänhet samt teoretiska spörsmål om budget som styrmedel... Kvällen avrundades med ett samtal kring arbetet med den nya kulturstrategin där den samlade bilden var vikten av lokal förankring för att nå ett framgångsrikt resultat... Ett jättetack till personal och ungdomar för den trevliga inramnningen av kvällen!

Idag har även SCB kommit med sin stora partisympatiundersökning där det röd-gröna samarbetet glädjande nog klarar egen majoritet. Nedbrutna siffrorna till länsnivå i Kalmar län presenterar bl.a. Johan Persson på sin blogg. Även här kan man konstatera att vi röd-gröna har en tydlig majoritet även om urvalet är något litet för att dra för stora slutsatser från... Vind i segeln i alla fall, kul!

Så lite Vasalopp: Träningsdos: Noll och ingenting... Vikt: 84,0 kg

Inga kommentarer: