torsdag 18 mars 2010

Kultur banar väg...

Centralt för utvecklingen i Mörbylånga kommun är den positiva befolkningstillväxt som har skett under senare år. Liksom för många tillväxtkommuner borde en årlig befolkningsökning på en procent vara en rimlig målsättning för södra Öland. I runda tal handlar det om uppemot 140 nya ölänningar per år i Mörbylånga kommun.

För att lyckas uppnå detta måste det skapas förutsättningar som ger hela södra Öland möjlighet att utvecklas. Det kräver bland annat stimulerande kulturmiljöer och ett mer positivt företagsklimat. Kultur uppstår i möten mellan människor och det är i dessa möten som nya idéer uppstår och växer!

Nya idéer är i sin tur en förutsättning för utveckling och företagande. Företagsklimatet på södra Öland borde tillhöra de femtio bästa i landet istället för de femtio sämsta som fallet är idag...

Inga kommentarer: