tisdag 2 mars 2010

Biograf(M)onopolet


I Sverige har vi i praktiken ett biografmonopol genom SF Bio. Konkurrensverket stoppade SF Bio från att köpa Sandrews Bio 2005, för att det skulle ”påverka biografmarknaden i Sverige mycket negativt”. SF Bios andel av biosalongerna var nämligen redan över 60 procent. Men när de alternativa köparna, Astoria Cinemas, gick i konkurs, kunde SF Bio ändå ta över. Det skedde genom bolaget Svenska Bio som SF äger till hälften. Monopolet är nu ett faktum. SF Bio kontrollerar över 80 procent av biograferna. Än mer i storstäderna.

Moderaterna vill avskaffa 15 monopol och öka konkurrensen inom ett 50-tal sektorer, bland annat för korv med bröd. Men inte SF Bios biografmonopol. Vi socialdemokraterna har under hela mandatperioden krävt att regeringen ger Konkurrensverket i uppdrag att stoppa SF Bios monopol på biografbranschen.

I en artikel i AiP förklarar Thomas Bodström konsekvenserna. - Det är enkelt att konstatera att utvecklingen inte är sund. De stora förlorarna är så klart biopubliken, men också filmmakarna. Sannolikt kan gällande situation driva upp biljettpriser och missgynna svensk film. Det föreligger också en stor risk att filmutbudet begränsas då smalare filmers utrymme kan komma att krympa betydligt.

3 kommentarer:

Uffe sa...

Jag håller med dig i sak, men SF bio kontrollerar absolut inte 80% av biograferna. Det du syftar på är antagligen biografbesöken. Tvärtom finns hundratals biografer på småorter runt om i landet och missgynnas av monopolet och utgör sannolikt en majoritet av alla biografer.

Michael Granstedt sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Michael Granstedt sa...

Du har helt rätt Uffe. SF Bio kontrollerar inte 80 % av biograferna utan 80 % av biografmarknaden. Det är mycket riktigt som du påpekar en skillnad här. Småbiograferna runt om i landet är till stor del organiserade genom Våra Gårdar eller Folkets Hus och Parker och är till antalet betydligt fler men sett till biografmarknaden långt mindre.