måndag 2 juli 2012

Är blockens tid är förbi?

Redan på det andra frukostseminariet, om hållbar stadsutveckling med SABO, kom frågan om blockbildning i rikspolitiken upp. Frågan gick till den enda politikern i panelen, Jan Lindholm från miljöpartiet. Han menade på att blockbildningen är förödande, speciellt för de mindre partierna i respektive block. Alliansen och De rödgröna bidrog i hans tycke till ett "tvåpartisystem", framförallt i medias rapportering. Jan såg ingen anledning att påbörja något liknande samarbete inför nästa val.

När jag efter seminariet fick en stund över för en Latte, från SACO i kårhuset, och en rykande färsk Aftonbladet i gräset vid Almedalsdammen kunde jag konstatera att tidningen med braskande förstasidesrubriker hade samma tema. I en undersökning bland landets socialdemokratiska kommunal och oppositionsråd visar det sig finnas ett oerhört stark stöd för att (s) ska gå fram i valet 2014 på egna ben. Liknande de tongångar som finns hos miljöpartiet med andra ord.

Med det verkar blockens tid förbi. Tror det är en förnuftig väg att gå. Bildandet av Alliansen mellan de fyra borgerliga partierna har lett till en torftig och föga utvecklande politisk debatt som snarare fokuserar på vem som styr med vem än vilka politiska lösningar respektive parti har för att lösa de samhälliga problem som finns idag. Utanförskapet, barnfattigdomen, massarbetslösheten eller bostadsbristen. Alliansens bildande har också inneburit att bra lösningar från de tre små borgliga partierna aldrig kan bli verklighet om de inte faller storebror Moderaterna på läppen. Blocköverskridande lösningar har blivit allt ovanligare!

En ökad frihet för respektive parti att profilera sig borde innebära att vi återigen kan få kreativa lösningar och en intressantare politisk debatt. Vi skulle dessutom komma ifrån den olyckliga parlamentariska situation som råder just nu där Sd som vågmästare innebär så mycket låsningar att politiken blir passiv i en tid där den behöver vara offensiv! Men vem ska regera med vem? Låt väljarna avgöra det på valdagen 2014. Med tanke på dagens opinionsläge vet vi inte ens med säkerhet vilka partier som tar plats i riksdagen. Låt blockens tid vara förbi och låt politiken bli spännande och dynamisk igen!

Inga kommentarer: