måndag 20 februari 2012

Attraktivare hyresrätter

Sitter och tittar ut på ett vårlikt Öland samtidigt som ett par allt piggare tjejer går loss på Zhu Zhu Pets... Håller även på att förbereda mig inför det bostadspolitiska samtal som (s) i Kalmar bjudit in till på Jenny Nyström matsal ikväll. Ska ge Hyresgästföreningens bild av hur vi skapar större attraktivitet för hyresrätten. Som jag ser det finns det några centrala punkter.

För det första måste hyresrätten vara ett tillgängligt alternativ i alla skeden av livet. Hyresrätten ska erbjuda ett tryggt och säkert boende till en rimlig kostnad när du är i behov av en bostad. Om du flyttar till en annan ort för studier eller jobb. Om du får ändrade familjeförhållanden. I alla skeden av livet behöver hyresrätten vara tillgänglig, därför är mångfalden i utbudet centralt. På en ort behöver det finnas en bra mix av stora och små lägenheter, äldre och nyare bestånd och olika fastighetstyper anpassat till livets olika skeden. Självklart är även hyresnivån betydelsefull, målsättningen är att ingen ska behöva betala mer än 25% av sin disponibla inkomst!

En annan central del för att göra hyresrätten attraktivare är seriösa fastighetsägare som förstår att det är deras kunders hem som de ansvarar för. Att vara fastighetsägare är inte bara en investering som ska ge avkastning utan även ett samhällsansvar som kräver engagemang och förståelse för sina kunders boendemiljö. Att äga en hyresrättsfastighet är en långsiktigt investering. Faktiskt en av de mest lönsamma investeringarna om man sköter den rätt. Underhåll och skötsel är viktiga bitar för ett lönsamt ägande och nöjda kunder. Gott rykte hos fastighetsägarna är en viktig pusselbit för attraktivare hyresrätter!

Ett tredje område för attraktivare hyresrätter är att skapa likvärdiga ekonomiska villkor mellan de olika upplåtelseformerna. Idag gynnar politiken bostadsrätter och villor framför hyresrätter. Enligt en gemensam analys från SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen skiljer det hela 2000 kronor i månaden till det egna ägandets fördel. För att skapa likvärdiga villkor föreslår parterna på hyresmarknaden tre förslag.
1. En låg moms läggs på bostadshyror.
2. Fastighetsskatten på fastigheter med bostäder som upplåts med hyresrätt slopas.
3. Skattereglerna ändras för att underlätta underhåll av bostadshyreshus.
I analysen, som du hittar här, finns mer djupgående förklaringar kring hur förslagen skapar större rättvisa på bostadsmarknaden!

Inga kommentarer: