lördag 30 oktober 2010

Odemokratiskt och kortsiktigt av Ölandshögern

I dagens Barometern har Ilko Corkovic och jag en gemensam debattartikel med anledning den senaste tidens uppgörelser inom Alliansen på Öland. Uppgörelser där demokratin fick stå tillbaka för makten och strävan att hålla samman borgligheten på Öland. Tyvärr fick vi skära ner artikeln för att anpassa till utrymmet på Barometerns debattsidor. Här följer den ursprungliga, lite längre, versionen.

I dagarna har de borgerliga kommunala styrena i både Borgholm och Mörbylånga presenterat sina politiska uppgörelser. I dessa uppgörelser ingår bland annat hur de borgerliga partierna tänker fördela ordförande och vice ordförandeposterna till kommunernas olika styrelser, beredningar, utskott, nämnder och bolag, det vill säga de grupperingar där det mesta av det kommunalpolitiska arbetet utförs. Inom våra kommuner, liksom i flertalet av svenska kommuner, har vi haft som tradition att oavsett vilken politisk färg som styr i kommunen tillfaller viceordförandeposterna i dessa nämnder, beredningar m.m. oppositionen.

Som det största oppositionspartiet i de båda kommunerna på Öland är det med stor förvåning som vi nu ser hur de borgerliga styrena på Öland bryter denna demokratiska princip genom att behålla både ordförande och viceordförandeposten själva. Detta val har de gjort till skillnad mot exempelvis våra grannkommuner Kalmar och Oskarshamn där de borgerliga oppositionspartierna har fått behålla viceordförandeposterna trots socialdemokraternas stora valframgångar i dessa kommuner.

Vi menar att den borgerligt inslagna vägen på Öland inte för något gott med sig. Dels ruckar den på vedertagna vettiga spelregler för hur den kommunala politiken ska fungera över tid och dels visar den ingen respekt för det stora antal ölänningar som har lagt sin röst på oppositionen. Det gynnar ju knappast heller utvecklingen av samförståndspolitik mellan blocken utan riskerar istället att sporra till skyttegravstänkande. Och det är inte bra för någon kommun och särskilt inte för mindre kommuner som Borgholm och Mörbylånga där vi i mångt och mycket behöver jobba tillsammans och ha en samsyn i strategiska viktiga frågor för att uppnå en god service och utveckling på Öland.

Vi kan bara beklaga att de borgerliga styrena på Öland har valt att försvaga oppositionens roll i kommunpolitiken på detta sätt. Vi socialdemokraterna påbörjar nu en ny resa mot valet år 2014. Under den resan kommer vi att driva en konstruktiv oppositionspolitik för hela Ölands utveckling. Vid en socialdemokratisk valseger år 2014 kommer vi också att sätta stopp för det demokratiska snedsteg som nu har tagits och åter igen erbjuda oppositionen posterna som viceordföranden. Det är bra för demokratin. Det är bra för Öland.

Ilko Corkovic (s) Borgholm
Michael Granstedt (s) Mörbylånga

Inga kommentarer: