söndag 22 april 2012

Fascinerande trähus

När jag tänker trähus tänker jag främst på småhus eller villor. Eller tänkte, fram till igår. Det seminarium jag lyssnade till på partidistriktets årskongress om innovation, jobb och tillväxt innehöll en del om trähusbyggande som delvis satte min världsbild på ända. Niclas Svensson från Träbyggnadskansliet berättade om hur träbyggnation kan användas med modern teknik.

Det handlade om fascinerande trähus i banor som jag aldrig tänkt själv. Att bygga i trä innebär inte bara vinster i produktionen, det ger också produktion i ett miljömässigt positivt material och inte minst ger det möjlighet till ny spännande arkitektur där materialet ger nya förutsättningar. Att tänka trähus även vid byggnation av flervåningshus för bostadsändamål är intressant. Tänk att bygga sex eller åttavånings hyreshus helt klimatsmart och miljöanpassat, något som faktiskt håller på att bli verklighet runt om i landet.

I Sundbyberg ska området Strandparken få fyra åttavåningshus ritade av Wingårdhs och byggda av Martinsons, helt i trä. I Malmö byggs en blandad bebyggelse med 31 hyresrätter och 37 bostadsrätter i kvarteret Fullriggaren. Husen är helt i trä och dessutom sk. passivhus vilket minimerar miljöpåverkan, väldigt spännande! Hoppas verkligen vi får se några liknande projekt i Kalmar eller på Öland i snar framtid.

Inga kommentarer: