söndag 10 april 2011

Social Demokrati

Medborgarvärdet är större än kundvärdet säger Håkan Juholt med eftertryck i kvällens Agenda som en förklaring till begreppet Social Demokrati. Igår talade Håkan på Kalmar läns distriktskongress i Högsby och jag lånar Peter Högbergs bloggpost om de tre värdebegreppen som jag ser som basen i Juholts begrepp om Social Demokrati.

Det första: Kunskapsbaserat ekonomi. Ekonomin ska växa utifrån ett kunskapsbaserat tänkande. Det gäller från barnomsorgen till det du går i pension. Det handlar om att realisera det livslånga lärandet. Ett lärande på alla nivåer från arbetsmarknadsutbildningar till universitetsstudier.

Den andra: Värdeburen tillväxt. Tillväxten är en förutsättning för en välfärd. Vi kan inte förlika oss med att barnfattigdomen, dåliga arbetsvillkor, nedtagningar inom sjukvården ska vara en förutsättning för tillväxt. Bygga på investeringar i miljö, arbetsvillkor, barnfattigdom, bygga om för framtiden som är klimatsmart. Det är en värdeburen tillväxt.

Det tredje: Social investerings politik. De områden där ingen frågar om vi betalat, Alla de rum där vi alla är välkomna oavsett bakgrund och ekonomisk tillgång. Som exempel lyfter han fritidsgårdarna, museum och biblioteken.

Inga kommentarer: