onsdag 20 april 2011

Seniorernas Hus

Sedan några veckor tillbaka har den gamla baracken (Eken) på skolområdet i Färjestaden upplåtits till den seniora verksamheten. Pensinärsorganisationerna var väldigt nöjda med att äntligen få tillgång till en lokal att vara i då Ladan, som byggdes för ändamålet, har fått inhysa förskoleverksamhet i väntan på permanenta lokaler. Min bild, och vår som socialdemokrater i kommunen, har dock hela tiden varit att Ladan ska bli ett Seniorernas Hus när väl förskoleverksamheten fått sitt lokalbehov tillgodosett. Därför har det varit centralt att dagverksamheten för våra invånare med demenssjukdom har funnits kvar i lokalerna.

Idag var jag inbjuden till ett verksamhetsbesök på Ladan. Mycket inspirerande att höra om deras sätt att arbeta med såväl äldre som yngre med demens samt den öppna verksamhet som byggs kring Ladan. Kul att höra om en verksamhet som ligger i områdets framkant i Sverige. Mörbylånga nämns ofta som ett föredöme i demenskretsar för vår dagverksamhet och vår personal såväl på landstings som kommunsidan blir ofta inbjuda för att dela med sig av sina erfarenheter.

Personalen gav bilden av en verksamhet som kan utvecklas ännu mer om gränserna mellan huvudmännen överbyggs. Det förebyggande arbetet leder både till minskade kostnader på våra boenden och inte minst till minskat lidande för såväl drabbade som anhöriga. När jag då får information att Mörbylånga kommun funderar på att avveckla en så positiv verksamhet genom att flytta den från de funktionella lokalerna på Ladan till mindre, ej funtionella, utrymmen på ett äldreboende för att spara ett par hundra tusen blir jag heligt sagt förbannad. Jag hoppas att kommunalråd Ingvarsson delar min uppfattning att den här verksamheten för våra äldre ska utvecklas, inte avvecklas!

Vi socialdemokrater skrev följande i vårt valprogram och det kommer vi att stå upp för även fortsättningsvis!

Vi Socialdemokrater vill att kommunens invånare i möjligaste mån ska kunna leva ett friskt och aktiv liv hela livet. På södra Öland finns det en växande grupp seniorer. Det är av yttersta vikt att det finns ett rikt föreningsliv och en mångfald av aktiviteter för denna grupp. För att skapa de långsiktiga förutsättningar för detta vill vi Socialdemokrater omvandla Ladan i Färjestaden till ett Seniorernas Hus som drivs gemensamt av pensionärsföreningarna.

Inga kommentarer: