fredag 15 april 2011

Moderat försvarsmekanism

Vi måste kunna kalla saker vid dess rätta namn. Kommunens sjukvård består av 3 delar, ambulans och hälsocentral med jourläkare (landsting) och hemsjukvård (kommun). Dessa tre delar ska samverka och fungera dygnet runt. Uppstår t.ex. en fraktur och väntan sker på ambulans skall och kan smärtlindring ges av kommunens sjuksköterskor med ordination från landstingets jourläkare! Ingen ska behöva ligga och ha ont medan ambulansen kör fram oavsett om det är prio 1, 2 eller 3.

Att göra det aktuella fallet till enbart en ambulansfråga är inte korrekt. Blir därför lätt bedrövad när jag läser torsdagens Ölandsbladet. De moderata försvarsmekanismerna slår till med full kraft. Den före detta distriktssköterskan och nuvarande moderatpolitikern Eva Folkesdotter-Paradis som i vanliga fall brukar reagera rationellt tar till ett av de äldsta knepen inom retoriken. Klistra ofördelaktiga (felaktiga) påståenden på dina politiska motståndare oavsett vad de har sagt.

När man beskyller mig och socialdemokraterna för att skuldbelägga personalen på äldreboendet kan det inte bli mer fel. För oss handlar det om att dra lärdom av den tragiska och olyckliga händelsen. Det är naturligt att vid den här typen av händelser se över hur varje inblandad part har agerat och vad som kan förbättras när det gäller våra rutiner.

Inom landstinget har det påbörjats en diskussion för att dra lärdom av det inträffade. Jag hoppas att även moderatledda Mörbylånga kommun ger förutsättningar för vår personal att ingå i en lärande organisation. Att, som moderatordföranden, hamna i försvarsställning och inte dra lärdom av det inträffade är det sämsta som kan ske för vården av våra äldre på södra Öland. Ett öppet sinne är en förutsättning för att klara av en kvalitetssäkring av verksamheten i framtiden. Samverkan mellan de iblandade parterna är en annan.

Trygga förutsättningar för invånarna på södra Öland skapar vi inte genom att gräva ner oss i skyttegravar och verbalt kriga mellan de olika huvudmännen om vem som bär vilket ansvar. Sammanhållande vårdkedjor och rättvis tillgång till adekvat vård får vi bara genom en samverkan där kommun och landsting på ett seriöst vis diskuterar lösningar som har medborgarnas bästa för ögonen.

Med det hoppas jag att vi kan diskutera sakpolitik istället för att syssla med irrelevant retorik.

Inga kommentarer: