fredag 8 april 2011

I väntan på ambulans...

Igår kväll hade vi gruppmöte för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. Med anledning av den incident som hände i lördags när en 91-årig kvinna fick vänta på ambulanstransport i 2,5 timme gjordes följande uttalande.

Som socialdemokrater vill vi djupt beklaga den inträffade incidenten för den 91-åriga kvinnan som i lördags natt fick vänta på ambulanstransport i 2,5 timmar innan hon kunde föras vidare för vård vid Länssjukhuset i Kalmar. Södra Öland tillhör den svenska glesbygden. Därför måste vi ha säkra och snabba rutiner för vård av akut sjuka. Akuta ambulanstransporter måste kunna ske vid livshotande tillstånd s.k. prio 1 och 2. Därför ska ambulansen stationerad i Mörbylånga vara beredd att göra sådana utryckningar dygnet runt. Varje dag utför ambulanser många transporter benämnda prio 3 och 4 etc. till Kalmar. För att invånarna på södra Öland ska känna en trygghet vill vi nu initiera en diskussion hur ambulansorganisationen används och vilka rutiner som gäller.

Parallellt med att ambulansorganisationen diskuteras måste vi även värdera om den kommunala sjukvårdsorganisationen har tillräckliga resurser. Kommunens sjuksköterskor har stor beredskap för att smärtlindra och ge stöd dygnet runt för dem som behöver smärtlindring eller annan akut medicinskt hjälp. Vi har oerhört duktiga och erfarna sjuksköterskor i kommunen. Vi måste säkerställa att de har tillräckliga resurser dygnet runt för att smärtlindra och ge all omvårdnad för alla som behöver t.ex. vid fallskador dvs. icke livshotande tillstånd. Om det stämmer att den 91-åriga kvinnan varit utan smärtlindring i väntan på ambulans behöver definitivt rutinerna ses över vid våra boenden. En sådan situation är inte acceptabel!

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Inga kommentarer: