onsdag 30 september 2009

Hembageriet, en ölandsk tankesmedja...

Satt idag på hembageriet och hade ett väldigt givande samtal med Roffe Berger. Vi språkade om vikten av att uppfylla de äldres behov i kombination med utveckling av vår kommun. Det rörde sig kring allt från behovet av "mellanboende" från "huset till hemmet" till det akuta behovet av samlingslokal för äldre och vilka möjligheter ett föreningarnas (seniorernas) hus på Ladan skulle skapa för den stora grupp äldre som finns i vårt samhälle!

För mig var det ett väldigt givande samtal ur många aspekter. Dels är det bra som lokalpolitiker att få med sig synpunkter som olika grupper i vårt samhälle har men framförallt gör den här typen av samtal mig allt mer övertygad om att vi måste förnya (inte liktydigt med föryngra) socialdemokratin för att göra ett annat Öland möjligt!

Inga kommentarer: