tisdag 29 september 2009

Demokrati och inflytande på Södra Öland...

Har idag varit på elevrådets utbildningsdag och pratat kring att tänka och arbeta demokratiskt. Känns väldigt bra att vårt kommunala högstadie i Mörbylånga tar elevinflytande på allvar. En tydlig inriktning finns och eleverna får en reell möjlighet till påverkan i skolan. Var idag även på presidieträff med skola, soc och kof där vi bl.a. diskuterade kring LUPPen som ska genomföras under oktober i hela Kalmar län.

Det intressanta blir det som kommer ut ur undersökningen och framförallt vad våra ledande politiker i kommunen mäktar med att göra av den. Ska arbetet på högstadiet få något verkligt värde måste vi även i den övriga komunala politiken värna demokrati och inflytande för ungdomarna på Södra Öland. Ett ungdomspolitiskt handlingsprogram med utgångspunkt i ungdomars vardag ser jag som ett självklart mål under nästkommande år!

Inga kommentarer: